Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeterli sayıda kitap olan bir evde büyümek çocukların ileri yaşta okuryazarlık ve matematik becerilerini geliştiriyor.

  • En az 80 kitaplı bir evde büyüyen bir çocuğun yetişkinlikte okuma ve sayılarla arasının daha iyi olduğu görülmüştür.
  • Evde bir kitaplığın olmasının okuma ve matematik becerileri üzerindeki olumlu etkisi, üniversitenin tek başına sağlayacağı yarardan daha fazladır.
  • Öğrenme taraftarı bir ev ortamında büyümek çocukları hayat boyu öğrenmenin peşinde koşmaya iter.

Ergenlikte kitapların, yetişkin hayatında okuryazarlık, matematiğe yatkınlık ve teknoloji becerilerini nasıl geliştirdiği üzerinde 31 ayrı toplumda/toplulukta yakın zamanda yapılan çalışmayı aktaran bir makalede, Amerika’da  bir evde ortalama kitap sayısının 114 olduğu belirtilmektedir. 114 oldukça iyi bir rakam. Makalenin yazarları 2011 ve 2015 yılları arasında 160,000 yetişkini incelemiş ve bir evde 80 veya daha fazla kitabın bulunmasının, okuryazarlık, matematiğe yatkınlık , bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini daha iyi geliştirdiği sonucuna varmışlardır. Aynı makaleye göre,  evde kitaplarla büyümenin yetişkinlikte bu alanların gelişmesinde ebeveynlerin eğitimi veya bireyin kendi eğitim veya mesleki kazanımlarından daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Araştırmaya göre, lise mezunu olan fakat büyürken evde kütüphane olan çocukların yetişkinliklerinde üniversite mezunları kadar okuryazarlığa, matematiğe ve teknolojiye hakim oldukları bulunmuştur.

Ne kadar kitap o kadar iyi değil !

Australian National University’de Dr. Joanna Sikora’nın yürüttüğü bir araştırmada, yetişkinlikte okuryazarlık, matematiğe yatkınlık , bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerinin en iyi kazanımının bir evde 80 ile 350 arası kitabın bulunmasına bağlamıştır. Bu numaranın üzerine geçildiğinde farklı bir kazanım sağlandığına dair kanıt gösterilmemiştir. Bununla beraber, büyük bir kütüphane anlayışı nerede yaşadığınıza bağlıdır. Norveçlilerin %14’ü  ve İsveçlilerin %13’ü evlerinde 500’den fazla kitapları olmasıyla evde kütüphane konusunda en büyük koleksiyona  sahip olan  İskandinav aileleridir. Sadece az miktarda ülkelerdeki evlerde ortalama 80 den az kitap vardır.  Şili, Yunanistan, İtalya, Singapur ve Türkiye gibi.

Dijital Medyanın Etkisi

Dijital kitapların popüler olmasının getirdiği etkiyi de sorgulamak gerekmektedir. Bu araştırma, bulduğu sonuçlarla bu yeni trendin etkisini yeterince vurgulamayarak ‘‘Şu anlık, basılı kitapların kullanımının modasının geçtiğini söylemek erken bir algıdır’’ demektedir.

Bu argümanın temel sebeplerinden birinin, büyük dijital kütüphanelere sahip olmanın evlerde aynı zamanda büyük kütüphanelerin de var olmasıdır. Bu yüzden de en azından bir süreliğine de olsa kitapların dijital ortamda değil ama elle dokunarak, hissedilerek okunması , çocukların ileride bilgi ve iletişim teknoloji yeteneklerinin gelişmesinde etkili olacaktır.

Evde kütüphane ile büyümek neden faydalıdır?

Çalışma iki sebebin öneminden bahseder. Birinci sebep, öğrenme taraftarı olan bir evde ve sosyal çevrede bulunmanın etkisidir. Çünkü ergenlikte kitaplarla haşır neşir olma ileriki zamanda bilişsel kabiliyetleri geliştirdiğini iddia etmektedir. İkinci sebep ise evde kütüphane olmasıyla gelişen yeteneklerin hem eğitim hem de meslek hayatında pozitif etkileri vardır hem de okumayı ve matematik içeren aktivitelerin hayatlarına rutin aktiviteler olarak katılmasıdır.

80 kitabın maliyeti bile bir yıl okul ücretin maliyetinden daha az

Araştırmaya göre neredeyse kitapsız büyüyen üniversite mezunlarının okuma seviyeleri ortalama olduğu için çocuk büyürken evde etrafta kitapların olması çocuğun geleceği için mükemmel bir yatırımdır.  Makalenin yazarlarına göre kitaplarla geçen bir ergenlik çocukların eğitimi için çok büyük bir avantaj. Aynı şey çocukların matematiğe olan yeteneği için de geçerli.

Bu çalışmanın sonuçları dünyanın neresinde olursa olsun çocukların liseden sonra eğitimini karşılayamayan aileler için yüreklendirici niteliktedir. Ev ortamında kitaplarla çevirili olmak üniversite için harcama yapmadan da hem okuma hem de matematik becerilerinin gelişmesini sağlar.

Çocuklarını üniversiteye gönderebilen aileler ise çocukların kitaplarla sarılı bir atmosferde büyümesi üniversitelerden tamamıyla fayda görmeleri için bir önadım olabilir ve de çocuğun yetişkinlikte daha başarılı bir birey olmasını sağlar.

Yazının orjinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://bigthink.com/mind-brain/mind-brain-home-library-benefits?rebelltitem=4#rebelltitem4