Nuran Direk bu kitabı, çocuklara sorgulama sistematiğini kazandırma, kendi deneyimlerinden hareket ederek başka kavramlar üzerinde de benzer soruşturmalar yapabilecekleri bir düşünce yapısı geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlamış.

1992 yılından beri Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı olan Nuran Direk, 8 yaşında bir çocuğun günlük yaşamından yola çıkarak insan hakları, adalet, özgürlük, mutluluk , iyilik, kötülük, doğru, yanlış gibi kavramlarla ilgili sorular soruyor ve bu şekilde çocukların yargılama yeteneğini geliştirmeye çalışıyor.

Teknolojik aletlerle her türlü bilgiye bir tuş ile ulaşabilen şimdiki çocuklara kazandırılması gereken en önemli becerinin sorgulama ve anlamlandırma olduğu kuşkusuzdur. Çağımızdaki gibi aşırı bir bilgi bombardımanına maruz kalan çocukların, bunları sorgulayabilmesi ve fikir üretme becerisini geliştirebilmesi çok önemli bir kazanımdır.

“Yaşamda neyi bilip neyi bilmediğimizi bilmek, çok önemlidir. Bunun için dünyayı ve kendimizi sürekli sorgulamak gerekir. Bazen doğru olarak bildiğimizi sandığımız bir şeyi araştırdığımızda kuşkulanırız. Bazen de kuşku duyduğumuz bir şeyi araştırdığımızda doğru olduğu ortaya çıkar. Yani, kuşku yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir araçtır.

Bilgiye ulaşmanın engelleri hiç de az değildir. Bunlardan en önemlisi henüz eleştirel düşünmenin yeterince gelişmediği çocukluk çağında zihnin kalıp yargılardan oluşan bir duvarla çevrilmesidir. Bu akıl tutulmasından korunmak için çocukların bilimsel ve felsefi düşünme yöntemleriyle geç kalmadan tanıştırılması gerekir.”

Kitapta çaresizliğe düşmeden sorgulanan konulardan bazı örnekler şunlar:

Özgürlük her istediğini yapmak mıdır?

İyi ya da kötü olan biz miyiz? Yoksa davranışlarımız mı?

Haklılık kişiye göre değişen bir şey mi?

Mutlu olmak mı yoksa mutlu etmek mi daha kolay?

Bu kitabı çocuğunuzla okurken, kendiniz için de bazı hayati konuları yeniden gözden geçirme şansını bulacaksınız eminim.

Gelişimsel Yaş Aralığı: 7-8 yaş