Feminist Bir Erkek Çocuğu Yetiştirmek

NY Times – Claire Cain Miller (2017)

– “Kızlarımızı stereotiplerle savaşmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri için yetiştiriyoruz ama aynı şeyi erkek çocuklarımız için yapmıyoruz.”
– Erkekler “Çok kadınsı” olarak görüldüğü için belli ilgi alanlarından uzaklaştırılıyor.
– Erkek çocuklarına daha fazla seçenek sunmalıyız.
– Gloria Steinem: “Kızlarımızı daha çok oğullarımız gibi yetiştirmeye başladığımız için mutluyum ancak oğullarımızı kızlarımız gibi yetiştirmedikçe bu iş asla yürümeyecek.”
– “Erkeklerin aile ve toplum içerisindeki rolleri artmadıkça, kadınlarınkinin de artması beklenemez.”
– Günümüz koşullarında, okul ve aile yaşamında çok önemli olan empati, işbirliği, çalışkanlık, “feminen/kadınsı” özellikler olarak görülmeleri nedeniyle genellikle erkek çocuklarını yetiştirirken ön planda tutulmamakta ve bu nedenle erkek çocukları okul ve iş hayatlarında bu alanlarda zorluklar yaşamaktadırlar.
– Chimamanda Ngozi Adichie kitabında nasıl feminist bir erkek çocuğu yetiştirilebileceğini tartışır.
– Feminist: “Kadın ve erkeğin tam eşitliğine inanan biri.”
– Araştırmaya göre, bebekler ve küçük çocuklar (kız ve erkek) 5 yaş civarına kadar aynı miktarda ağlarlar ta ki erkek çocukları öfkenin kabul edilebilir olduğu ancak savunmasızlık gibi diğer duyguları göstermemeleri gerektiği mesajını alana kadar.
– “Kızlarımızın insan olmasına izin verilir fakat oğullarımıza robotik olmaları öğretilir.”
– “Erkek çocuklarımıza, her türlü duyguya sahip olduklarını, sadece ‘Öfkeliyim’ demek yerine; ‘Korkuyorum’, ‘duygularım incindi’ ya da ‘yardıma ihtiyacım var.’ diyebilmeyi öğretmek gerekir.” -Tony Porter

1-Rol Modeller Oluşturun
– Araştırmaya göre erkekler kızlara göre rol modellerle vakit geçirmeye daha duyarlı.
– Baba figürü olmadan büyüyen erkek çocukların davranış, akademik ve kazanç açısından daha kötü oldukları tespit edilmiştir.
2- Kendisi Olmasına İzin Verin
– Araştırmalarda, bebeklerin güçlü oyuncak tercihleri ​​olduğu gösterilmemiştir (çocuklar bu tercihlerle doğmazlar). Araştırmacılara göre fark, çocukların 2 veya 3 yaş civarında cinsiyetlerinin farkına varmalarıyla aynı zamanda ortaya çıkıyor ve bu noktada toplumsal beklentiler doğuştan gelen ilgilere baskın çıkabiliyor.
– “Çocukların tam potansiyellerine ulaşmaları için, geleneksel olsun ya da olmasın kendi ilgi alanlarını takip etmeleri gerekir.”
– Tüm çocukların aynı şeyleri yapmak istediğini varsaymamalıyız ve onları sınırlandırmadığımızdan emin olmalıyız.
– Açık uçlu etkinlikler sunmak çok önemlidir. Erkek çocuklarına, kendileri bunu talep etmeseler de sanat dersi gibi etkinlikleri denemeye teşvik etmek gereklidir.
– Araştırmacılar, anne babaların kızlarını futbol oynamaya veya doktor olmaya teşvik ettikleri gibi oğullarını bale yapmaya veya hemşireliğe teşvik etmediklerini vurgulamaktadırlar. Anne babalar, bunun nedeninin, bu meslek ve aktivitelerin daha “kadınsı” olduğunu ve toplumda düşük statüye eşit olduğunu söylüyorlar.
– Oğullarınıza yemek yapmayı, temizlik yapmayı ve kendilerine bakmayı öğretin – kızlarınızın ofiste yetkin olmasını istediğiniz gibi oğullarınızın da evde eşit derecede yetkin olması gerektiği fikrini benimsemeyi unutmayın.
3-Başkalarıyla İlgilenmeyi Öğretin
– Onlara evcil hayvanlara ve küçük kardeşlere bakma sorumlulukları verin.
– Onları bebek bakıcılığı, koçluk veya öğretmenlik yapmaya teşvik edin.
– Erkek çocukların hasta bir arkadaşa çorba yapmasına veya hastanede bir akrabayı ziyaret etmesi konusunda cesaretlendirin.
4-İş/Görev Paylaşımı Yapın
– Unutmayın; eylemler sözlerden daha etkilidir.
– Anne yemeği pişirip evi temizliyorsa ve baba çimleri biçiyorsa ve sık sık evden gidiyorsa çocuk bu düzeni benimsemeye yatkın olacaktır.
5- Kızlarla Arkadaşlık Yapmasını Destekleyin
– Karşı cinsle arkadaşlık etmeye teşvik edilen çocuklar, daha iyi problem çözme ve iletişim becerileri kazanırlar.
– Küçük çocuklar için karma doğum günü partileri ve spor takımları düzenleyin, böylece çocuklar bir grubu cinsiyet temelinde dışlamanın kabul edilebilir olduğuna inanmazlar.
– Dilde ayrım yapmamaya çalışın; Bir araştırma, okul öncesi öğretmenlerin ‘çocuklar’ yerine ‘erkekler ve kızlar’ dediğinde, öğrencilerin erkek ve kadının rolleri hakkında daha basmakalıp inançlara sahip olduklarını ve birbirleriyle daha az oyun oynadıklarını buldu.

Diğer Önemli Noktalar:

Saygı ve Rıza Kavramlarını Öğretmek ve Benimsetmek:
– Daha okul öncesi gibi erken yaşlarda birbirlerinin vücutlarına dokunmadan önce sormalarını öğretin.

Uygunsuz davrandıklarında bunu dile getirin.
– “Erkektir yapar” gibi açıklamalar kötü davranış için bir mazeret değildir.
– Onlardan daha fazlasını bekleyin.
– Aşağılayıcı, hoşgörüsüz, saygısız, saldırgan davranışları yeniden yönlendirmede dikkatli olun.
Kelimelerinizi özenle seçmeye çalışın
– Cinsiyetçi şakalardan kaçının. (ör. korkak, kız gibi koş).
– Daha ince bir dille dikkatli olun.
– Yargılamaktan ve bir çocuğun cinsiyetine göre nelerden zevk alacağı veya iyi olacağı konusunda küçük, günlük varsayımlardan kaçınarak kendileri olmalarına yardımcı olabiliriz.

Sonuç olarak:
o Erkeklere güç göstermeyi duygularını kabul etme gücünü göstererek öğretin.
o Onlara ailelerine bakmayı öğretin ama onları önemseyerek.
o Onlara nasıl sert olunacağını gösterin ama hoşgörüsüzlüğe karşı koyacak kadar sert.
o Tutkuları ne olursa olsun peşinden gitmeleri için onlara güven verin.